Ekonomi


Anita Logander   054-222 332
anita@ringbingo.se

 
Britt Monsén  vxl 054-222 333
britt@ringbingo.se

Ekonomiansvarig är Anita Logander och tillsammans med henne arbetar Britt Monsén. Britt handhar fakturering och kundreskontra och det är henne Ni skall ta kontakt med om det är några oklarheter beträffande fakturor eller dylikt.

 

Box 381, 651 09 Karlstad    Tel 054-222 333    Fax 054-184 000